Turneje
Lokacija Mesto Datum Informacije
Hrvatska , Dubrovnik Park Orsula, 21h 13.08.2017 Više »
Nemačka, Tanna Tanna , 14h 24.06.2017 Više »
Nemačka, Keln Crkva Svete Marije IM Kapitol, 20h 23.06.2017 Više »
Italija, Trst Crkva Svetog Spiridona, Trst 20h30min 20.06.2017 Više »
Ascona, Švajcarska Evangelistička crkva u 20h 11.03.2017 Više »
NOVI SAD, SRBIJA SINAGOGA U 20h 12.01.2017 Više »